ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2013

ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತನೀಡಿ!ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೆ!  ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧುಗಳೆ!
ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲಿ ನಿಂತಿರುವೆನು.
ದೀನದಲಿತರ ಬಂಧು ಸಾಧುಸಂತರ ಸಿಂಧು
ಎಂಬೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವೆನು.

ಪಾನಮತ್ತರ ದಂಡು ಪೀನ ಉದರದ ಹಿಂಡು
ನನ್ನನ್ನೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿರುವುದು.
ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕರೆದು ಮನಕೆ ಸಂತಸಯೆರೆವ
ಮತಾರ್ಥಿ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು.

ಘನವಾದ ಮತವೊಂದು ನನಗಾಗಿ ನೀವೊತ್ತಿ
ಮನೆಯೊಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾ ಕೊಡುವೆನು.
ಪಡಿತರದ ಬದಲಾಗಿ ಪಡಿತಮವ ನೀಡುವೆನು
ಕೊಡಿರಯ್ಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಮತವೊಂದನು.

ಗೆಲುಮೊಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲು
ಸೋಲೆಲ್ಲ ಉಳಿದವರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ.
ಸೌಧದೊಳಗೆನ್ನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನೋಡೋಣ
ನಿಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡುವೆ ದಿನದಬುತ್ತಿ.

ಮತದಾನವೆಂಬುದದು ದಾನದಲೆ ಉತ್ತಮವು
ಫಲವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮತಹಾಕಿರಿ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪವನು ಮತದಾನ ರೂಪದಲಿ
ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನನಗಿತ್ತು  ಹಗುರಾಗಿರಿ.


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ