ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2014

ಸೋಕು ತೊಳೆ ಬಾ!

ಸಣ್ಣನೇಕೋ ಕಿರುಚಲಿಲ್ಲ
ಮೈಯ ಪರಚಿಕೊಳಲೇ ಇಲ್ಲ
ಚೊಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ
ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ ನೀ
ಗಾಳಿ ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ

ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆಟವಾಡಿ ನಲಿಯಲಿಲ್ಲ
ಏಟನಂತೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ
ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ ನೀ
ಗಾಳಿ ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ

ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನೊಂದ ತಂದು
ಕೂಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುರಿದು
ಕೊಳ್ಳಿಯೊಂದ ಹೊಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ
ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ ನೀ
ಗಾಳಿ ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ

ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತಂದು ಇರಿಸಿ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಸಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ಬೇಗ
ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ ನೀ
ಗಾಳಿ ಸೋಕು ತೊಳೆಯೇ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
23/04/2014ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ