ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2014

ಭಜ ಗುರುಚರಣಂ

ಭಜ ಗುರುಚರಣಂ ಭಜ ಗುರುಚರಣಂ
ಭಜ ಹೇ ಶಿವÀಪದಸಂಚರಣಂ
ಸರ್ವಭಯಂಕರಪಾಪವಿದೂರಂ
ಶಂಕರಗುರುವರಯತಿಚರಣಂ

ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಸ್ತುವಿಚಾರಂ
ನಿತ್ಯಂ ತ್ಯಜ ಹೇ ಅತಿಸಂಚಾರಂ
ಕೃತ್ವಾ ಸಜ್ಜನಸಂಗಂ ಭಜ ಮನ
ಶ್ರೀಶಂಕರಗುರುವರಯತಿಚರಣಂ

ರೋಗಾವಿಷ್ಟಿತತನುಸಂಮೋಹಂ
ಭೋಗರತೇಂದ್ರಿಯಪಂಚಸಮೂಹಂ
ತ್ಯಜ ಭವಬಂಧನಕಾರಣಮೋಹಂ
ಭಜ ಶಂಕರಗುರುವರಯತಿಚರಣಂ

ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿತವಕ್ತ್ರಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾಸಂಪೋಷಣರಕ್ತಂ
ಸದ್ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಹ ಚಿಂತಯ ಸರ್ವಂ
ಭಜ ಶಂಕರಗುರುವರಯತಿಚರಣಂ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

30/04/2014

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ