ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2012

ನಾನು ನಾನೆನೆ ಅದು ನಾನಲ್ಲ


ನಾನು ನಾನೆನೆ ಅದು ನಾನಲ್ಲ..
ನಾನು ತಾನನವೆನೆ ಅದು ನಾನು.
ತನ್ನಿರವ ಮರೆವ ತಾನನವೆ ನಾನು.
ತನುವಲ್ಲ ಮನವಲ್ಲ ನೋವು ನಲಿವಲ್ಲ ನಾನು.
ತನುಮನದಿರವ ಮರೆತರಿವು.. ತಾನನವೆ ನಾನು.
ಗುರುಪದದ ಸಂಚರವು
ಗುರುಪದದ ಇಂಚರವು ನಾನು.
ಚರದಿರವ ಮರೆವ
ಗುರುಪದದ ಅರಿವೆ ನಾನು.
ಅರಿವೆ ಗುರುಪದದಿಂಚರವ
ಮರೆವೆ ಚರದಿರವ ನಾನು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ