ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2012

ಮತಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮಿತಿಯ ನೀಡು ದೇವ


ಮತಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮಿತಿಯ ಮೀರದ
ಗತಿಯ ನೀಡೆನಗೆ ಮೊದಲದೇವ.
ಸತತ ಮಾತಿನ ಲಯದ ಗತಿಯನು
ಹಿತಗೊಳಿಸುತಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ದೇವ.
ಅತಿರಸವು ಬೇಕೆಂಬ ರಸನದಾ
ಚಪಲವನು ಮಿತಗೊಳಿಸು ದೇವ.
ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಸಹಜ ಸೊಬಗಿನ
ಗೀತೆ ನಡೆಯನು ಕಲಿಸು ದೇವ.
ಶ್ರುತಿಯ ಗತಿಯಲಿ  ಋತದ ಪಥದಲಿ
ಮನದ ರಥವನಣಿಗೊಳಿಸು ದೇವ.
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ