ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2012

ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಾರದೇ!? ಕವಿತಾರ್ಥ


ತಪವನಾಚರಿಸಿದಳು ಪದಪ್ರಕೃತಿ
ಅರ್ಥಸಂಸರ್ಗಕೆ...
ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ. ತತ್ಪುರುಷನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ.
***
ವಿವಸ್ತ್ರಳಾದಳು,
ಪುರುಷತ್ವ ಕೆರಳಿಸಲು....ವ್ಯರ್ಥರಸವೂ ಸ್ರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
***
ಅಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದಳು, ಮೈಸೊಬಗು ಕಾಣುವಂತೆ !
ಕಾಣದಂತೆ....!
ಅನಿಸಿತು ಅರ್ಥ ಬಂದಂತೆ...ಬರಲಿಲ್ಲ... ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿಲ್ಲ.
****
ಅದೆಂಥ ಅರ್ಥರಸಧಾರಿ..!
ಅದೆಂಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ....!
ರಸಸ್ರವಿಸಿ ಮನ ತಣಿಸಬಾರದೇ !?
ಪದಪ್ರಕೃತಿ ಮೈದುಂಬುವಂತೆ.
ನವಮಾಸ ತುಂಬುವಂತೆ.
ಕವಿತಾರ್ಥ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ