ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2013

ಮನೋರಥ-ಧ್ಯಾನಪಥನಿಂತ ಪಥದಲಿ ನಿಂತು ಚಲಿಪ ರಥವನು ನೋಡೆ
ವೇಗ ತಿಳಿವುದು ನಮಗೆ ಅಂದವೆಲ್ಲ.
ಪಥವೆ ಚಲಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದೆಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮನಸಿನ ರಥಕೆ ಗಮ್ಯವೆಲ್ಲ.

ಮನಸೆಂಬ ರಥವೊಂದು ಓಡುತಿರೆ ವೇಗದಲಿ
ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ವೇಗ ಇಲ್ಲ.
ನೋಡುಗನ ನೋಟವದು ದಿಟ್ಟವಾಗಿರಲಲ್ಲಿ
ಪಥವೊಂದೆ ಉಳಿದಿಹುದು ರಥವೆ ಇಲ್ಲ.

ಪಥವನ್ನೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಲಲ್ಲಿ
ಇರವೊಂದೆ ಉಳಿಯುವುದು ಪಥವು ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಇರವಿನ ಅರಿವು ಹರಿವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗೆ
ಬಯಲೊಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲಿ -ಲೀನವೆಲ್ಲ.
1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

 1. ಮನಸೆಂಬ ರಥವೊಂದು ಓಡುತಿರೆ ವೇಗದಲಿ
  ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ವೇಗ ಇಲ್ಲ.
  ನೋಡುಗನ ನೋಟವದು ದಿಟ್ಟವಾಗಿರಲಲ್ಲಿ
  ಪಥವೊಂದೆ ಉಳಿದಿಹುದು ರಥವೆ ಇಲ್ಲ.
  adhbhutavagide salugalu
  i liked too much ur nice poem

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ