ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2013

ಮೌನದ ಮನೆ-ಮನದ ಜಗಲಿಮೌನವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ನಿಜದ ಮನೆಯಾಗಿಹುದು
ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯಂತೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಸೊತ್ತು.
ಮೌನದೊಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ
ಮಾತುಗಳನಾಡುತಿರೆ
ನಮಗದುವೆ ಬದುಕಿನಲಿ ಚರದ ಸೊತ್ತು.

ಮನದ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು ಆಡುವ ಮಾತ
ಕೇಳಬಾರದು ನಾವು ಕಿವಿಯಗೊಟ್ಟು.
ನೋಡುತ್ತಲಿರಬೇಕು
ಮಾತನಾಡುವ ಬಗೆಯ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು.

ಮೌನದಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ
ಜಗಲಿಯನು ನೋಡಿದೊಡೆ
ಮನದ ಜಗಲಿಯೆ ಮಾಯ- ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಮಾತಿನಾ ಗದ್ದಲದಿ
ಮೌನವನು ಮರೆತಾಗ
ಜಗಲಿಯೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ